Használat, szállítás, fizetésÁltalános Felhasználási Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Felhasználási Feltételek, avagy ÁFF) Mezei Gábor ev. (4031 Debrecen, Erőss Lajos utca 14/2. a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.civisfila.com Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza. A weblapon történő rendelés leadásával a Felhasználó és Mezei Gábor ev. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Mezei Gábor ev., mint a www.civisfila.com honlap üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról Mezei Gábor ev. rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a honlap erre a célra szolgáló felülete, Mezei Gábor ev. által küldött hírlevél, levél vagy valamennyi felhasználónak, a személyes menüben (felhasználói fiókban) megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás vagy a Fórumok használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

1. Regisztrálás 1/1. A Mezei Gábor ev. által működtetett szolgáltatások elérhetőek mindazok számára, akik - ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik - regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.), vagy 14. életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:11-12.§§ ). Egyebekben 14. életévét be nem töltött kiskorú személy regisztrációjához törvényes képviselő hozzájárulása nem szükséges, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel (Ptk. 2:14.§). A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Mezei Gábor ev. amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni. 1/2. A Felhasználó által megadott személyes adatok az ún. személyes menüben (felhasználói fiókban) kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

2. Vásárlás Vásárlás során azt Önt érdeklő terméket kérem a megfelelő mennyiségben a kosárba helyezni. A termék kosárba helyezése után megjelenik kosarának a részletes tartalma és annak aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosarába addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, Kosara tartalmának ellenőrzése után, a megrendeléshez kattintson a „kassza” gombra. Ezt követően lehet választani az alábbi fizetési opciók közül: 1. utánvét (díja a mindenkori postai díjszabásoknak megfelelően, csomagolási költségeket nem számolunk fel) amennyiben ezt választja a regisztrációban megadott email címen tájékoztatjuk a fizetendő végösszegről. 2. Paypal Amennyiben korábban már regisztrált a civisfila.com weboldalon, személyes adatai automatikusan megjelennek a számlázási és a szállítási űrlapon. A rendszer Paypal fizetés esetén a szállítási költséget automatikusan hozzászámolja a rendelés összegéhez. Ezt ellenőrizheti az "Összesítő"-ben. Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap a civisfila.com webáruháztól e-mailben.

3. Személyes adatok védelme 3/1. A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért Mezei Gábor ev. a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé. 3/2. A Felhasználóról Mezei Gábor ev. által nyilvántartott adatok, a Mezei Gábor ev. által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a felmerülő kérdések, viták megoldása esetén. A Felhasználó bármikor átnézheti és megváltoztathatja a megadott információkat. Ha a Felhasználó megváltoztatja adatait, Mezei Gábor ev. az adatvédelmi szabályzata alapján, a felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja korábbi adatait. 3/3. Mezei Gábor ev. a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére Mezei Gábor ev. köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

4. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Megrendelőnek joga van a megrendelés után, de még a kiszállítást megelőző 24. órában a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles e-mailben az info@civisfila.com e-mail címen jelezni. A Megrendelőnek 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a civisfila.com részére hiánytalanul az eredeti csomagolásban visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az elállásra vonatkozó igényét Megrendelő köteles e-mailben az info@civisfila.com e-mail címre írásban jelezni. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja a vételárat, amíg a fogyasztó (Megrendelő) a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A civisfila.com az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 14 munkanapon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási, valamint a termék visszajuttatási költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie. Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a civisfila.com követelheti a Megrendelőtől.

5. Felelősség 4/1. Üzemeltető célkitűzése, hogy a szolgáltatást a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsa, azonban a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzemeltető nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például technikai meghibásodással vagy kimaradással, információ- és/vagy adatvesztéssel) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, Ektv. valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet szabályai az irányadóak. Az esetleges jogviták elbírálására a Felek a Debreceni Városi Bíróság illetékességét kötik ki.Jelen dokumentum az ÁSZF 2015. május 28. napjától hatályos verziója.
Mezei Gábor ev.
Folytatás
Gyártók
Gyors kereső
 
Ide írja, amit keres.
Részletes keresés


3.25€
MODULE_BOXES_CARD_ACCEPTANCE_BOX_TITLE
1 x 1967. Venus Urkutatás postatiszta bélyeg Michel: 1.70 EUR
1 x 1968. Urkutatás IN MEMORIAM postatiszta blokk Michel: 5 EUR
1 x 1966. Urkutatás Luna 9 postatiszta sorozat Michel: 2.20 EUR
1 x 1963. Szocialista miniszterek - ?rkutatás postatiszta blokk
1 x 1965. Az ?rkutatás eredményei postatiszta blokk Michel: 6.50 EUR
1 x 1964. Tudományos ?rkutatás postatiszta blokk Michel: 9 EUR
1 x 1969. Az Urkutatás eredmények postatiszta sorozat Michel: 5.50 E
1 x 1964. Az ?rkutatás eredményei postatiszta sorozat Michel: 5.50 E
1 x 1961. Gagarin az els? ?rrepülés postatiszta sor Michel: 6 EUR
1 x 1998. Húsvét postatiszta sorozat Michel: 1 EUR
1 x 2006. Húsvét postatiszta bélyeg Michel: 0.60 EUR
1 x 2011. Húsvét postatiszta bélyeg
1 x 2001. Húsvét postatiszta bélyeg Michel: 0.70 EUR
1 x 1995. Húsvét postatiszta bélyeg Michel: 0.60 EUR
1 x 2013. Húsvét postatiszta teljes ív !
1 x 2010. Húsvét postatiszta bélyeg
1 x 2012. Húsvét postatiszta bélyeg
1 x 2009. Húsvét postatiszta bélyeg
1 x 2000. Húsvét postatiszta sorozat Michel: 0.60 EUR
1 x 2013. Húsvét postatiszta sorozat
1 x 2003. Húsvét postatiszta bélyeg Michel: 0.40 EUR
1 x 1999. Húsvét postatiszta sorozat Michel: 0.80 EUR
1 x 2005. Húsvét postatiszta bélyeg Michel: 0.70 EUR
1 x 2008. Húsvét postatiszta bélyeg Michel: 0.70 EUR
1 x 2014. Húsvét postatiszta alkalmi bélyeg
1 x 2004. Húsvét postatiszta bélyeg Michel: 0.60 EUR
1 x 2002. Húsvét postatiszta bélyeg Michel: 0.40 EUR
1 x 1967. Festmények II. postatiszta blokk Michel: 9 EUR
1 x 1969. Festmény VI. postatiszta sorozat Michel: 7 EUR
1 x 1968. Festmény V. postatiszta blokk Michel: 5.50 EUR
1 x 1971. Durer fettmények postatiszta blokk Michel: 4 EUR
1 x 1970. Festmények IX. postatiszta blokk Michel: 6.50 EUR
1 x 1968. Festmény V. postatiszta sorozat Michel: 5.50 EUR
1 x 1969. Festmények VII. - német fest?k postatiszta sorozat Michel:
1 x 1971. Japán fametszetek postatiszta sorozat Michel: 5 EUR
1 x 1969. Festmény VI. postatiszta blokk Michel: 6 EUR
1 x 1967. Festmények II. postatiszta sorozat Michel: 6.50 EUR
1 x 1968. festmények IV. postatiszta blokk Michel: 5 EUR
1 x 1968. Gyermek festmények postatiszta sorozat Michel: 2.20 EUR
1 x 1966. Festmények I. postatiszta sorozat Michel: 11 EUR
1 x 1970. Festmények VII. - német fest?k postatiszta blokk Michel: 5
1 x 1967. Festmények III. postatiszta sorozat Michel: 5.50 EUR
1 x 1967. Festmények III. postatiszta blokk Michel: 4 EUR
1 x 1970. Festmények IX. postatiszta sorozat Michel: 5.50 EUR
1 x 1968. Festmények IV. postatiszta sorozat Michel: 5.50 EUR
1 x 1970. festmények VIII. postatiszta sorozat Michel: 4.50 EUR
1 x 1966. Festmények I. postatiszta blokk Michel: 14 EUR
1 x 1966. Urkutatás postatiszta sorozat Michel: 6.50 EUR
1 x 1969. ?rkutatás Sojuz 4-5 postatiszta teljes ív Michel: 6 EUR
1 x 1962. ?rpárosok postatiszta sorozat Michel: 2.20 EUR
1 x 1965. ?rkutatás - Voshod-2 postatiszta sorozat Michel: 2 EUR
1 x 1965. Az ?rkutatás eredményei postatiszta sorozat Michel: 5.50 E
1 x 1963. ?rkutatás postatiszta blokk Michel: 12 EUR
1 x 1961. Venus ?rkutatás postatiszta sorozat Michel: 5.50 EUR
1 x 1969. ?rkutatás Sujuz 4-5 sorozat az ívb?l postatiszta Michel:
1 x 1962. ?rkutatás / ?rhajósok postatiszta sorozat Michel: 7.50 EUR
1 x 1962. ?rkutatás / repül? postatiszta sorozat Michel: 5 EUR
1 x 1962. ?rkutatás - Glenn - postatiszta blokk Michel: 15 EUR
2 x 1966. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 115.7
2 x 1964. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 105.5
2 x 1963. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 74.90
2 x 1967. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 114.2
1 x 1968. Állatok - Madarak négyestömbökben
2 x 1971. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 97.40
2 x 1965. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 108.7
2 x 1961. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 90 EU
2 x 1962. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 110.1
1 x 1965. Olimpia spec. ivszellel postatiszta sor BALOS
2 x 1972. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 111.7
2 x 1968. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 93.40
1 x 1973. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 109.6
2 x 1969. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 94.50
1 x 1961-1990. Komplett postatiszta bélyeggyujtemény !
1 x 1974. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 120.4
1 x 1962. Madarak sor négyesben !
1 x 1965. Olimpia jobb szelvényes sor !
2 x 1970. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 83.30
1 x 2018. Családév, ballon repülés blokk postatiszta
1 x 2018. Ifjúság "csillagok közt" blokk, postatiszta
1 x 2018. Postatortenet, forgalmi sorozat, postatiszta
1 x 2018. Városok sorozat, postatiszta kiadás
1 x 2018. Labdarúgó VB postatiszta bélyeg párban
1 x 2018. Az év gyógynövénye: Levendula postatiszta blokk
1 x 2018. Labdarúgó VB postatiszta bélyeg
1 x 2018. Múzeumok blokkpár, postatiszta
1 x 2018. Tordai országgy?lés postatiszta bélyeg
1 x 2018. EUROPA CEPT hidak postatiszta blokk
1 x 1971. Budapest postatiszta blokk Michel: 5 EUR
1 x 1996. Hajók postatiszta bélyeg Michel: 0.50 EUR
1 x 1971. Áchim András postatiszta bélyeg Michel: 0.50 EUR
1 x 1961. Álatok / állatkert postatiszta sorozat Michel: 10 EUR
1 x 1996. 1956. Forradalom 40 évfordulója postatiszta blokk Michel:
1 x 1960. Arcképek, Lenin bélyeggel postatiszta sorozat Michel: 4.80
1 x 1991. Kastélyok 12Ft-os postatiszta alkalmi bélyeg Michel: 0.80
1 x 1960. Nyári olimpia, Róma postatiszta sorozat Michel: 6.50 EUR
1 x 1957. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 45.7
1 x 2016. Az év fája, Mezei Szil FDC
1 x 2016. Fák, bélyeg fordított párokban !
1 x 2016. Europa Cept postatiszta blokk
1 x 1959. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! 81.40 EUR
1 x 2016. Állatok - állatkert postatiszta kisív
1 x 2016. Arató bélyeg 100 éves, postatiszta
1 x 2016. Állatok - állatkert postatiszta blokk FDC
1 x 2016. Bélyegnap sor postatiszta
1 x 1946. Komplett postatiszta évjárat
1 x 1947. Komplett postatiszta evjarat blokkok nelkul
1 x 1956. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 20 EU
1 x 2016. Bélyegnap blokk FDC
1 x 1945. Komplett postatiszta évjárat
1 x 2016. Az év fája, Mezei Szil postaiszta bélyeg
1 x 2016. Bélyegnap blokk postatiszta
1 x 2016. Alkotmány szett, speciális kiadás
1 x 2016. Ásványok postatiszta sor
1 x 2016. Ásványok postatiszta blokk
1 x 1960. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 89.70
1 x 2016. "Sender" postatiszta bélyeg
1 x 2016. Állatok blokk, kínai horoszkóp FDC-n
1 x 2016. Állatok - állatkert postatiszta blokk
1 x 2016. Bélyegnap sor FDC-n
1 x 2016. Europa Cept FDC
1 x 1958. Komplett évjárat. postatiszta állatotban !!! Michel: 54.30
1 x 2016. Állatok - állatkert postatiszta kisív FDC
1 x 2016. Állatok blokk, kínai horoszkóp
1 x 2017. állatok / madár alkalmi bélyeg FDC
1 x 2017. 150 éves a magyar bélyeg blokk FDC-n
1 x 1947. Béke postatiszta bélyeg Michel: 0.80 EUR
1 x 1946. Infláció - Milliós postatiszta sorozat Michel: 2.40 EUR
1 x 1946. Parasztnapok postatiszta sorozat Michel: 18 EUR
1 x 1946. Infláció - Köztársaság sorozat Michel: 0.40 EUR
1 x 2017. 150 éves a bélyeg nagyobb ív, postatiszta
1 x 2017. Albert Flórian postatiszta bélyeg
1 x 1946. Infláció - Bélyegjubileum postatiszta sorozat Michel: 10 E
1 x 2017. EUROPA CEPT blokk FDC-n
1 x 2017. Fábri Zoltán filmrendezo kiadás FDC-n
1 x 1946. Infláció - Adópeng?s postatiszta sorozat Michel: 2.60 EUR
1 x 2017. Albert Flórian postatiszta bélyeg FDC-n
1 x 2017. Grunwald Béla bélyeg FDC-n
1 x 2017. 150 éves a magyar bélyeg postatiszta blokk
796.24€
Nincs még vélemény erről a termékről
Nyelvek
English Magyar
Pénznemek
Vegyél bélyeget